Oferta


DIAGNOZA - BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Badanie psychologiczne, zawsze poprzedzone jest wywiadem, w celu poznania motywów zgłoszenia, oczekiwań czy ewentualnej historii leczenia (w tym wypadku należy zgłosić się z poprzednimi wynikami badań / opiniami psychologicznymi). Po wstępnej konsultacji, następuje dobranie testów oraz indywidualne dopasowanie terminów spotkań. Na zakończenie Klient otrzymuje opis wyników, w formie papierowej.

Ważne, aby na badanie zgłosić się wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych. W zależności od stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej badanego, może wystąpić potrzeba wprowadzenia przerwy w badaniu lub, gdy uniemożliwia je forma badanego, zmiany terminu spotkania.


Szczegółowy zakres badań:
NAZWA TESTU CO BADA DLA KOGO CZAS BADANIA
Skala Inteligencji Wechslera WAIS‑R (PL) pomiar poziomu inteligencji ogólnej młodzież od 16 r.ż. / dorośli około 90 minut
Test Matryc Ravena- forma Klasyczna TMS‑K pomiar poziomu inteligencji ogólnej dzieci od 6 r.ż. / młodzież / dorośli około 35 minut
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella CFT1‑R ocena inteligencji płynnej „wrodzonej” dzieci 6-9 r.ż. około 35 minut
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI‑2 ocena osobowości i zaburzeń psychicznych dorośli 18-69 r.ż. około 120 minut
Inwentarz Osobowości NEO‑FFI diagnoza cech osobowości młodzież / dorośli około 30 minut
Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu FCZ‑KT(R) ocena podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania młodzież od 15 r.ż. / dorośli około 30 minut
Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego MMSE ocena funkcjonowania poznawczego młodzież / dorośli około 20 minut
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA ocena pamięci i percepcji wzrokowej dzieci / młodzież / dorośli około 20 minut
Test Sortowania Kart z Wisconsin WCST ocena funkcji wykonawczych rozumianych jako kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka dzieci / młodzież / dorośli około 20 minut
Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT ocena zdolności uczenia i zapamiętywania materiału młodzież / dorośli około 50 minut
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI ocena lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości młodzież od 15 r.ż. / dorośli około 20 minut
Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB ocena nieprzystosowania (występowanie długotrwałych stanów przygnębienia, poczucia nieszczęścia, trudności lub nieumiejętności radzenia sobie z emocjami) dzieci / młodzież / dorośli około 30 minut

 • Kraków
  Gabinet mieści się, pod adresem:
  ul. Dolnych Młynów 7/3, 31-124 Kraków - wtorek, środa
  KONTAKT

 • Busko-Zdrój
  Gabinet mieści się, pod adresem:
  ul. Wojska Polskiego 4, 28-100 Busko-Zdrój - piątek
  KONTAKT