Oferta


PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest to oddziaływanie na jednostkę lub grupę, adekwatne do psychopatologii lub potrzeb. Przedmiotem leczenia są zakłócenia przeżywania, obecne w procesach psychicznych pacjenta, w chwili spotkania terapeutycznego, jednak pomocne w ich rozumieniu mogą okazać się również przeżycia z przeszłości. Proces leczenia dokonuje się „w pacjencie”, dlatego tak ważna jest jego motywacja i chęć do poznawania istoty swoich trudności. Często niełatwa praca własna, skutkuje zmianami w zachowaniu, postawie pacjenta, ale również kierunkuje się na rozwinięcie kompetencji społecznych czy emocjonalnych. Szczegółowe cele ustalane są indywidualnie, a w trakcie trwania psychoterapii mogą ulegać modyfikacji. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi oraz pomoc w zrozumieniu siebie poprzez interwencje pobudzające do pracy własnej.


Psychoterapia poprzedzona jest trzema lub czterema spotkaniami konsultacyjnymi, które zostają poświęcone na zebranie wywiadu, poznanie oczekiwań pacjenta oraz omówienie ewentualnej, dalszej współpracy. Kontrakt terapeutyczny, ustalany między pacjentem, a psychoterapeutą, zawiera informacje na temat częstości spotkań (zazwyczaj 1 lub 2 sesje w tygodniu), możliwego czasu trwania psychoterapii oraz ogólnych założeń uczestnictwa w psychoterapii.


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE / KONSULTACJA

Poradnictwo psychologiczne jest kierowane do klientów przeżywających chwilowe trudności, poddanych ostremu stresowi w wyniku nagłych wydarzeń lub nie radzących sobie z aktualną sytuacja życiową. Jest to krótkoterminowa forma pomocy, skierowana na rozwiązanie konkretnego problemu. Na spotkaniach konsultacyjnych postaram się odpowiedzieć na ważne pytania, dzięki czemu znalezienie odpowiedniej drogi i wyznaczenie nowego celu stanie się możliwe.


DIAGNOZA - BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Badanie psychologiczne, zawsze poprzedzone jest wywiadem, w celu poznania motywów zgłoszenia, oczekiwań czy ewentualnej historii leczenia (w tym wypadku należy zgłosić się z poprzednimi wynikami badań / opiniami psychologicznymi). Po wstępnej konsultacji, następuje dobranie testów oraz indywidualne dopasowanie terminów spotkań. Na zakończenie Klient otrzymuje opis wyników, w formie papierowej.

Ważne, aby na badanie zgłosić się wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych. W zależności od stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej badanego, może wystąpić potrzeba wprowadzenia przerwy w badaniu lub, gdy uniemożliwia je forma badanego, zmiany terminu spotkania.


Szczegółowy zakres badań:
NAZWA TESTU CO BADA DLA KOGO CZAS BADANIA
Skala Inteligencji Wechslera WAIS‑R (PL) pomiar poziomu inteligencji ogólnej młodzież od 16 r.ż. / dorośli około 90 minut
Test Matryc Ravena- forma Klasyczna TMS‑K pomiar poziomu inteligencji ogólnej dzieci od 6 r.ż. / młodzież / dorośli około 35 minut
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella CFT1‑R ocena inteligencji płynnej „wrodzonej” dzieci 6-9 r.ż. około 35 minut
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI‑2 ocena osobowości i zaburzeń psychicznych dorośli 18-69 r.ż. około 120 minut
Inwentarz Osobowości NEO‑FFI diagnoza cech osobowości młodzież / dorośli około 30 minut
Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu FCZ‑KT(R) ocena podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania młodzież od 15 r.ż. / dorośli około 30 minut
Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego MMSE ocena funkcjonowania poznawczego młodzież / dorośli około 20 minut
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA ocena pamięci i percepcji wzrokowej dzieci / młodzież / dorośli około 20 minut
Test Sortowania Kart z Wisconsin WCST ocena funkcji wykonawczych rozumianych jako kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka dzieci / młodzież / dorośli około 20 minut
Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT ocena zdolności uczenia i zapamiętywania materiału młodzież / dorośli około 50 minut
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI ocena lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości młodzież od 15 r.ż. / dorośli około 20 minut
Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB ocena nieprzystosowania (występowanie długotrwałych stanów przygnębienia, poczucia nieszczęścia, trudności lub nieumiejętności radzenia sobie z emocjami) dzieci / młodzież / dorośli około 30 minut

 • Kraków
  Gabinet mieści się, pod adresem:
  ul. Dolnych Młynów 7/3, 31-124 Kraków - wtorek, środa
  KONTAKT

 • Busko-Zdrój
  Gabinet mieści się, pod adresem:
  ul. Wojska Polskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój - piątek
  KONTAKT