Oferta


PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest to oddziaływanie na jednostkę lub grupę, adekwatne do psychopatologii lub potrzeb. Przedmiotem leczenia są zakłócenia przeżywania, obecne w procesach psychicznych pacjenta, w chwili spotkania terapeutycznego, jednak pomocne w ich rozumieniu mogą okazać się również przeżycia z przeszłości. Proces leczenia dokonuje się „w pacjencie”, dlatego tak ważna jest jego motywacja i chęć do poznawania istoty swoich trudności. Często niełatwa praca własna, skutkuje zmianami w zachowaniu, postawie pacjenta, ale również kierunkuje się na rozwinięcie kompetencji społecznych czy emocjonalnych. Szczegółowe cele ustalane są indywidualnie, a w trakcie trwania psychoterapii mogą ulegać modyfikacji. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi oraz pomoc w zrozumieniu siebie poprzez interwencje pobudzające do pracy własnej.


Psychoterapia poprzedzona jest trzema lub czterema spotkaniami konsultacyjnymi, które zostają poświęcone na zebranie wywiadu, poznanie oczekiwań pacjenta oraz omówienie ewentualnej, dalszej współpracy. Kontrakt terapeutyczny, ustalany między pacjentem, a psychoterapeutą, zawiera informacje na temat częstości spotkań (zazwyczaj 1 lub 2 sesje w tygodniu), możliwego czasu trwania psychoterapii oraz ogólnych założeń uczestnictwa w psychoterapii.

 • Kraków
  Gabinet mieści się, pod adresem:
  ul. Dolnych Młynów 7/3, 31-124 Kraków - wtorek, środa
  KONTAKT

 • Busko-Zdrój
  Gabinet mieści się, pod adresem:
  ul. Wojska Polskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój - piątek
  KONTAKT